Antal Izabella

    Magamról
    Valahol olvastam, hogy a kihívás abban rejlik, hogy meg kell maradnod önmagadnak egy olyan világban, amely próbál olyanná formálni, mint a többiek. Itt Kisbaconban ? az alkotótáborban - egy egyedi világ vesz körül bennünket. Itt az ember egy alkotni vágyó, összeforrott csapattal mintha kissé elvonulna a világ bajától és egy tisztavilágú, lelket nyugtató környezetben találja magát, azokkal akikkel jól érzi magát és akik talán másabbak a többségnél. Ilyen szép, csendes, igazi eredeti falusi környezetben minden lehetséges? alkotni, fantáziálni, írni, falusi észjárást tanulni, jónak lenni egymáshoz, tanulni egymástól, mégis megmaradni önmagunknak. Sőt lelkileg megújulva kerül ki mindenki, aki ide jön ebbe a környezetbe. Kisbaconban van valami varázslat, valami megmagyarázhatatlan és mégis emberi.
Olyan jó fiatalok között lenni, velük együtt érezni, egymásnak kinyílni. Talán ezért is választottam a tanári pályát.
27 évig nagyokat és középiskolásokat tanítottam. Idéntől tanítom a kisebb, gimnáziumban tanulókat. Mondhatni Benedek Elek olvasótáborát? a forradalom előtti falurombolás tervében benne levő Kisbacon kitűntetett helyet kapott a szívemben. Mivel itt van egy hétvégi házunk közelebb kerültem a falu és a falusi ember lelkivilágához, mondhatnám azt is, hogy Elek apó szellemiségét benne érzem lelkivilágomban. Gyerekek társaságában mintha hallanám, ahogy Elek apó gondolta: ?Jézus tanítványa voltam, gyerekekhez lehajoltam??. Tanári pályám során tapasztaltam, hogy a fiatalok, a gyerekek szomjaznak a szeretetre, a nyíltságra, a szépre, a jóra, az igazira, a tisztára, a becsületesre. Meg kell nekik tanítani a társadalmi szükségletek fontosságát, mint barátság, toleráncia, együttérzés, szeretet, segítőkészség? ezt kell hirdetni nekik. És ez benne van a pedagógus pályában, a művészetben: a nevelésben, a versben, a prózában, a festészetben , a kézimunkában, az emberi magatartásban, benne van magában a tanári pályában. Tanítás közben olyan könnyen be lehet ?csempészni? a gyerekek tudatvilágába a jót, az emberit, azt amit felhasználhat majd a nagybetűs Életben. Was Albert szavait gyakran szoktam idézni tanítványaimnak: ?A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél? ?Mindezen tanításokat csak úgy lehet bepalántálni a tanítványaink szívébe, ha sikeresek vagyunk a tanításban. És a siker a tanításban az egy ösvény, amely a gyerek szívéhez vezet, ahol a jóság tüze ég. Ha megtaláljuk ezt az ösvényt és megőrizzük a jóság tüzét, akkor mindent elérhetünk tanítványainkkal. Azt, hogy megértik a tanulás fontosságát, azt, hogy hallgatnak ránk, tisztelnek és hitelesnek érzik szavunkat, másképpen néznek a jövőbe, mert tudják, hogy nem csalódnak bennünk. És kell-e ennél felemelőbb és jobb érzés egy pedagógusnak? A gyerekek szemében a megcsillanó fény a találkozás pillanataiban sokat kell jelentsen egy pedagógusnál. Mert ez jelenti a hálát azért, amit tanult a tanárától. Minden ami szép és emberi kell érzékeltetni a fiatalokkal. Kisbacon egy igazán alkalmas hely és kiindulási pont lehet az Élet útján elinduló fiatalnak .A mese világán keresztül megfogva ifjúságunk kezét észrevétlenül átvezetjük őket a mindennapi világunkba, ahol meg kell küzdeni a nagybetűs Élet problémáival, akárcsak a szegény ember legkisebb fia a mesében? Ezt tanultam én Édesanyám olvasta mesékből is kicsi koromban és ezt akarom átadni a tanítványaimnak is, azt, hogy az élet mesés lehet, ha azt úgy éljük?
    Antal Ilona-Izabella tanárnő, a kisbaconi identitás szellemében indított művészeti alkotótábor krónikása
    Az alkotótáborok azért is jók, mert a tábor előtt nagy a sürgölődés - forgolódás nálunk.A tábor ösztönöz, hogy mindig valami ujjal várjuk az alkotókat. Idén- aminek nagyon örvendek-mivel van egy Dr.Fábián László Non-profit Egyesületünk és az idén adódott az alkalom, hogy a néhai Fábián László butorát is megvehetjük. Szeretnénk egy emlékszobát is létrehozni és azt itt Kisbaconba. Elek apó emlékét ápolva miért ne férne el a Fábián László emlékének is az áplása? Már egy plakettünk, önarcképe is van, az emlékét ápoló néhai Dávid Karolina nénitől kaptunk egy csodálatos nagy képet Dr.Fábián Lászlóról. Már annyi emlék, ereklye és tőle származó anyagunk van, amiből lenne egy szép igazi emlékszoba. Lina nénitől ?a volt házvezető nőétől -az emlékeket lejegyeztem és ha a sors így akarja talán nyugdíja koromban meg is írom .