Az Erdővidékben megjelent cikkek - 2008

Amikor a művek önmagukért beszélnek...

A formák és színek mővészi kivitelezésben alakot öltenek, és hően tolmácsolják a mővész énjének rezdüléseit. A mesék életre kelnek és álomvilágot teremtenek, a még álmodni merők számára. Baróton a városi Mővelődési Ház kistermében megrendezett kiállításon mindez alakot öltött, a II. Erdővidéki Alkotótábor kiállított munkáiban és mesejeleneteiben. A szervezők örömmel vették tudomásul, hogy az idei tábor tartalmasabb, és ugyanakkor színvonalasabbra is sikeredett, mindez az alkotótáborban készített mőveken lemérhető. A kiállított munkák nagy része olajjal, temperával, valamint szénnel készültek. A kiállított 7 mesejelenet Benedek Elek meséit illusztrálja. Ha ilyen tempóban tudnak haladni, akkor jövőre már a Mővelődési Ház nagytermében állítják ki a táborban készített munkákat. A sikernek mindenki részese, ahhoz, hogy e tábor és az itt kiállított munkák létrejöhessenek, sok ember munkája van benne. Ezek nélkül mindez pusztán csak megvalósulatlan álom maradt volna. De a kezdeti sikereken túl, a munkát tovább kell vinni és folytatni kell, nem szabad itt leragadni, jövőre még szebbet, még jobbat, ám mindenekelőtt a mővészi értékeket tartva szem előtt, szervezik meg a tábort. A novemberben megrendezendő Erdővidéki Közmővelődési Napokon is kiállításra kerülnek a II. Erdővidéki Alkotótáborban készült munkák.

Az alkotás szellemében

Írta: Albert Egon

Augusztus 27 és 31 között Kisbaconban rendezték meg a II. Erd?vidéki Alkotótábort. A résztvev? alkotók, valamint az ide látogató személyek részesei lehettek az alkotás nem mindennapi élményének. A meghívottakat közvetlen közelr?l láthatták munka közben és eredeti környezetben tapasztalhatták meg a színek és formák képpé, mesévé válásának folyamatát. A nyugodt és csendes, családias hangulatban lassan sorban születtek meg az új munkák és Elek apó meséi is életre keltek. A táborban közel 25 alkotás készült és 5 mesejelenet is formát öltött. A m?veket a meghívott nyolc alkotó készítette. A tábor magját nagyrészt fiatal amat?r m?vészek alkották, akadt köztük olyan is, aki most el?ször vett részt ilyen táborban. Azok az alkotók, akik már a tavalyi tábornak is résztvev?i voltak merészebben ragadták meg az ecsetet, a szenet, a ceruzát, hogy kifejezhessék a táj, a forma, a szín m?vészi látomásait. A táborban résztvett alkotók: Albert Egon, Benedek Tímea, Elekes Zoltán, Pál Attila, Szász Andrea, Szilágyi Panna, Szász Lóránd, és végül de nem utolsó sorba mindenki Béla bácsija, Varga Béla. A tábor színhelye a kisbaconi Antal porta volt, ahol az alkotni vágyók idilli, mesebeli hangulatban tölthették el ezt a pár napot. Minden adott volt, a vendégszeretet, a kényelmes szobák, a finom ételek, amelyek Fejes Izabella, és Szakács Kinga kezeit dícsérik. Varga Béla fotós a tábor életének mozzanatait, valamint a kisbaconi, falusi élet egyszer?, de mégis egyedi pillanatait kapta lencsevégre. Antal Izabella a tábor krónikása odaadással írta az alkotótábor történetét, minden egyes mozzanatot megörökítve a jöv? számára. Ugyanakkor a mesejelenetek életre keltésében is besegített. Az ? ötlete alapján mesefigurák is készültek rongyból, amelyek külön színfoltjai voltak a tábornak. A programok között szerepelt tudományos el?adás is, amelyet Fehér János m?vészettörténész tartott Múltbéli k?faragványok Erd?vidéken címmel. Felszólalt még Benedek H. János, Takó István, pedig bemutatta az Erd?vidéki Identitás honlapot ? (www.identitás.evidék.ro) ? ahol az érdekl?d?k betekintést nyerhetnek az alkotótábor életébe, történetébe és célkit?zéseibe. A tavalyi alkotótáborról készült katalógus is bemutatásra került. Az idei tábor sikeresnek mondható, az elmúlt évhez képest a munkák nagy részén érz?dött a fejl?dés és a magasabb szintre törekvés, amely reménykelt?, hiszen így hosszútávon kifejl?dhet egy olyan fiatalokból álló csapat, amely már komoly m?vészi teljesítményre lehet képes. Az alkotótáborban készült munkák szeptember hónap folyamán kiállításra kerülnek Baróton. A Dr. Fábián László Egyesületnek köszönhet?en, idén is sor kerülhetett egy olyan réteget összekovácsoló rendezvényre, amely példátlan Erd?vidéken. A szervez?k köszönetet mondanak a táborba fellátogató vendégeknek, az Erd?vidék televízió stábjának, és mindazonak, akik adójuk 2% - val támogatták az egyesületet. Köszönik a támogatók hozzájárulását, Buksa Miklós - ERPÉK, Flechamer Ottó - ELCO, Loata Felician - Biborteni, Dr. Szotyori Csaba állatorvosnak, az Erd?vidék hetilap szerkeszt?ségének, és a nyomda munkaközösségének. Az alkotók vasárnap délután a jöv?beli viszontlátás reményében vettek búcsút a kisbaconi mesebeli tájtól.

Formák és színek a mesék világában...

Írta: Albert Egon

Kisbacon ad helyet az idén is a II. Erd?vidéki Alkotótábornak, a Dr. Fábián László Egyesület szervezésében, augusztus 27-31 között. A szervez?k a tavalyi tapasztalatokra építve, szeretnék színesebbé és tartalmasabbá tenni a tábor arculatát. Az egy évvel ezel?tti alkotások az ?identitás jegyében? mottó alatt születtek és ki-ki a maga nyelvén értelmezte és formálta színné, formává valamint képpé a benne megfogant érzéseket, gondolatokat.Az általánosabb téma ellenére közel 32 alkotás született. Fontos számukra, hogy ne a mennyiség, hanem a min?ség szellemében dolgozzanak, alkossanak a tényleges m?vészi értékeket helyezve el?térbe. Az idei téma: formák és színek, mint az ember és világ alkotóelemeinek részei. Ugyanakkor a Benedek Elek meséinek illusztrálása,, m?vészi feldolgozására is hangsúlyt fektetnek a szervez?k. Úgy vélik, ha minden évben legalább két Elek apó mesét sikerül megfesteni, akkor 4-5 éven belül már komoly gy?jteményük lesz a mesékb?l. A tábori életet úgy szervezték meg, hogy kialakulhasson egy nyugodt légkör, hangulat, ahol majd könnyedén lehet alkotni. Szerdátólvasárnapig tart a tábor, ahol a m?helymunka mellett, zenés est, filmvetítés és tudományos el?adások is lesznek.

A Székely Hírmondóban megjelent cikkek - 2008

Családias hangulat a Macskásban

Írta: Havelka Ferenc
2008-09-02

Ritka pillanat a hétköznapi ember számára, amikor egy m?vészt alkotás közben figyelhet meg. Az erd?vidéki m?vészeknek sem mindennapi élmény több társukkal együtt alkotni, egymástól ellesni a szakma csínját-bínját. Mindezekre nyújtott lehet?séget a vasárnap véget ért II. Erd?vidéki Alkotótábor a kisbaconi Macskásban, a Dr. Fábián László Egyesület szervezésében. A naponta megforduló jónéhány látogató végignézhette, amint születnek a remekm?vek, amint sajátos színt és formát öltenek a kisbaconi táj vagy Benedek Elek mesefigurái, végig követhették, amint gondolataiba merülve figyeli a félkész m?vét, amint átszellemülve keveri a színeket a palettán, de a figyelmes szemlél? alkotását megsemmisít? m?vészt is láthatott. Szinte nem akadt látogató, akit éppem nem ragadott volna el az alkotói kedv. Az idei táborban kevesebben vettek részt, de a szervez?k szerint a tavalyihoz képest nagyobb volt a fegyelem, az odaadás, családiasabb a hangulat. A kisbaconi vendégszeretetnek, a hely szellemiségének, a közösségi er?nek köszönhet?en felejthetetlen élmény volt minden résztvev? számára a tábornak helyet adó Antal-portán eltöltött pár nap. A tábor igazi színfoltjait Barót fotóm?vészének, Varga Bélának a fényképei képezték. Az idei alkotásokat egybegy?jtve hamarosan Baróton is ki fogják állítani. A tábor hitvallásáról, eszmeiségér?l a frissen elkészül világhálós honlapon (www.identitas.evidek.ro) is lehet olvasni, ugyanott megtekinthet?ek a tavalyi alkotások.

Alkotótábor a Macskásban

Írta: SZH
2008-08-26

A baróti Dr. Fábián László Egyesület idén második alkalommal rendezi meg az Erd?vidéki Alkotótábort a kisbaconi Macskásban, a 107-es szám alatt. Az egy hétig tartó, a vidék m?vészeit egybegy?jt? rendezvény a tavaly az identitás jegyében zajlott, az idei téma: formák és színek, mint az ember és a világ alkotóelemeinek részei.Az alkotótábor nemcsak a környéken már ismert m?vészeknek biztosít helyet, hanem fiatalokat, kezd?ket is befogad, az amat?röket is szívesen látják. A tavaly például közel tíz lakója volt a tábornak, fest?k, fényképészek, iparm?vészek, és harminckét alkotás született, amelyeken a tradíciók, az erd?vidéki táj elevenedett meg. Nem hiányoztak Benedek Elek mesefigurái sem. A tavalyi alkotásokból két kiállítás is született: egy a kisbaconi tájházban, a másik pedig Erd?vidék Múzeumának pincéjében, idénre pedig egy katalógusban is bemutatják azokat.?Nem a mennyiség, hanem a min?ség szellemében dolgozunk, alkotunk. A tényleges m?vészi értékeket helyezzük el?térbe. Tervben van a fiatalabb generáció bevonása, illetve a tavalyi alkotókra is számítunk. Benedek Elek meséinek illusztrálása mellett, hozzáfogunk az erd?vidéki mondavilág feldolgozásához is? ? áll az idei tábor meghívójában. Fehér János m?vészettörténész tudományos el?adása mellett a táborban idén m?vészfilm megtekintésére és megvitatására is sor kerül.